.@BlakeShelton Releases Sexy New Single #Sangria (Listen/Watch!)+

.@BlakeShelton Releases Sexy New Single #Sangria (Listen/Watch!)